Реєстрація паспортних документів проводиться:

1) у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, або осіб без громадянства — на строк, зазначений у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі, а в разі відсутності такої інформації — відповідно до відомостей, зазначених у візовій етикетці;

2) у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, — на строк не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

3) у разі в’їзду іноземців або осіб без громадянства з метою транзитного проїзду територією України — на строк, визначений у проїзному квитку, а в разі відсутності квитка — на строк, фактично необхідний для перетинання території України на відповідному виді транспорту.

 1. Паспортний документ подається іноземцем або особою без громадянства для реєстрації в пункті пропуску уповноваженій службовій особі підрозділу охорони державного кордону, яка проводить перевірку документів у осіб, які перетинають державний кордон України (далі — уповноважена особа).

Паспортний документ подається іноземцем або особою без громадянства без обкладинки і зайвих вкладень.

 1. Під час здійснення реєстрації паспортних документів уповноважені особи відповідно до Закону України “Про прикордонний контроль” за результатами оцінки ризиків проводять опитування іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон.
 2. Відмітка “В’їзд” проставляється уповноваженою особою в паспортному документі іноземця або особи без громадянства на вільних сторінках, призначених для цього або для проставлення віз, починаючи з останньої, з правого боку, під час кожного в’їзду в Україну.

У разі коли в паспортному документі іноземця або особи без громадянства не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону або на прохання іноземця, особи без громадянства, відмітка “В’їзд” проставляється у правому верхньому куті частин “Прибуття” та “Вибуття” імміграційної картки.

Форма відмітки “В’їзд” визначається МВС.

 1. Відмітка “В’їзд”, проставлена в паспортному документі або імміграційній картці, дійсна на всій території України незалежно від місця перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України.
 2. Уповноваженою особою до реєстру заносяться відомості про іноземців та осіб без громадянства і їх паспортні дані відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації ICAO Doc 9303 (прізвище, ім’я, номер паспортного документа, громадянство, дата народження, стать).
 3. Під час реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства уповноважена особа здійснює фіксацію біометричних даних під час кожного їх в’їзду в Україну, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Порядок фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства визначається МВС.

 1. Іноземці або особи без громадянства вважаються такими, що зняті з реєстрації, після занесення до реєстру уповноваженою особою інформації про перетинання ними державного кордону на виїзд з України.
 2. Доступ до відомостей про іноземців та осіб без громадянства, які внесені до реєстру, здійснюється державними органами з використанням Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, відповідно до законодавства України. 

  Є НОВИНИ? ЦІКАВІ ТЕМИ? ПИШІТЬ motsnyi1976@ukr.net

  ТЕЛЕФОНУЙТЕ 050-064-94-14