ОГОЛОШЕННЯ!

 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки відповідно до наказу керівника апарату Краснопільського районного суду Сумської області № 24-ОД-К від 12 грудня 2018 року «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» в Краснопільському районному суді Сумської області»  та умов проведення конкурсу, що додані до наказу, оголошено конкурс на зайняття  вакантної посади державної служби категорії «В: – 1 посада.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 246 від 25 березня 2016 року, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя № 2646/0/15-17 від 05 вересня 2017 року, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Краснопільському районному суді Сумської області, затвердженого наказом керівника апарату Краснопільського районного суду Сумської області № 23-ОД-К від 03 грудня 2018 року та ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від  02 червня 2016 року № 1402-VIII.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну службу» право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії “В”.

На державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесяти п’ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.

Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Перелік тестових питань затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції України від 30 серпня 2017 року № 178 (зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191).

На офіційному сайті Національного агентства України з питань  державної служби у розділі “Тестування” розміщена коротка інструкція користувача з проходження тестування.

Термін для подачі кандидатами документів для участі у конкурсі до 17 годин 15 хвилин  02 січня 2019 року.

 Конкурсний відбір на заміщення  вакантної посади державної служби категорії «В» консультанта суду (з питань персоналу) Краснопільського районного суду Сумської області буде проведено за адресою: Сумська область, смт.Краснопілля, вулиця Вокзальна,18    –    04 січня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2017 рік на сайті НАЗК).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені вище, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном: (05459) 7-12-07

 

  1. Заява про участь у конкурсі.
  2. Письмова заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
  3. Особова картка державного службовця затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби № 156 від 05 серпня 2016 року.
  4. Заява про застосування заборон, передбачених Законом України Про очищення влади
  5. Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади 

    Є НОВИНИ? ЦІКАВІ ТЕМИ? ПИШІТЬ  motsnyi1976@ukr.net

    ТЕЛЕФОНУЙТЕ 050-064-94-14