Конституція України встановлює, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” та Конвенції ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів.

Проблема соціально – правового захисту дітей є актуальною для України особливо сьогодні, в часи складної ситуації на Сході України, політичної, економічної та соціальної нестабільності.

Держава здійснює захист дитини від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з нею, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, в першу чергу, на законодавчому рівні.

У зв’язку з цим, органи прокуратури не стоять осторонь вищевказаної комплексної проблеми та вживають заходів, спрямованих на гарантування  прав дітей на свободу, особисту недоторканність, захист гідності та найкраще забезпечення їх інтересів.

В той же час, правоохоронні органи не стоять осторонь і від найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю у сфері превентивного виховання та профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх.

З цією метою прокурори Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури протягом поточного року здійснювалися виступи у навчально-виховних закладах району, у ході яких розглянуто питання особливостей правового статусу дітей та їх юридичної відповідальності.

Крім цього, з метою забезпечення належної взаємодії з питань соціально – правового захисту дітей 21.08.2019 прокурор Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури Явтушенко Ю.О. взяв участь у засіданні колегії Краснопільської районної державної адміністрації та обговорив з учасниками згаданого заходу питання попередження жорстокого поводження з дітьми, профілактики дитячої злочинності та запобігання суїцидальних проявів у дитячому середовищі.

Захист прав дітей у будь-якій державі потребує постійної уваги та своєчасного реагування на будь-які випадки їх порушення, тому питання гарантування законності на вказаному напрямі державної політики завжди перебуває на особливому контролі як правоохоронних, так і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак, слід відзначити, що без допомоги сім’ї та громадськості проблеми у вказаній сфері суспільних відносин не подолати, тому належна взаємодія та злагоджена робота всіх інститутів держаної влади та громадянського суспільства є запорукою нормального розвитку та виховання майбутніх поколінь.

Прокурор Краснопільського відділу

Охтирської місцевої прокуратури            Ю. Явтушенко