Побудова в Україні громадянського суспільства й відповідної йому демократичної, соціальної, правової держави, що передбачено Конституцією, – є метою діяльності всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та всіх інших учасників суспільного життя. Це неможливо здійснити без взаємодії всіх цих суб’єктів. Одна з форм такої взаємодії здійснюється шляхом реалізації конституційного права громадян на звернення.

Стаття 40 Конституції України передбачає, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Закріплене у цій статті право на звернення є важливим засобом здійснення й захисту інших прав та свобод громадян, зміцнення зв’язків на­селення з державним апаратом.

У Краснопільському відділі Охтирської місцевої прокуратури постійно приділяється  увага захисту та забезпеченню конституційного права громадян на звернення, розгляду звернень громадян та юридичних осіб, поновленню порушених прав громадян.

Так, протягом поточного року до Краснопільького відділу Охтирської місцевої прокуратури надійшло 43 звернення, 13 з яких спрямовано за належністю для вирішення до інших відомств в межах компетенції, визначеної коспетенцією, а 30 звернень розглянуто та вирішено прокурорами відділу.  Найбільша частина звернень стосувалася питань досудового розслідування кримінальних провадень – 80% вирішених звернень.

 

 

Прокурор Краснопільського відділу

Охтирської місцевої прокуратури                                            Ю. Явтушенко