Перелік пільгових категорій громадян та розмір відсоткової знижки за спожиті послуги

У частині 3 статті 102 Бюджетного кодексу України наведено перелік осіб, яким надаються пільги з місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету, зокрема:

Закони УкраїниПільгова категоріяКод пільги в ЄДАРП% знижки, пільга надається на норму спожив. (НС);пільга надається без норми спожив. (БН)Д – пільга надається з врахуванням доходів; БД- пільга надається без врахування доходів
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (статті 12-161)Учасник бойових дій175, НСБД
 Учасник бойових дій, в т.ч. яким виповнилося 85 років1100, НСБД
 Учасник війни250, НСД
 Особа з інвалідністю внаслідок війни 1 групи11100, НСБД
 Особа з інвалідністю внаслідок війни 2 групи12100, НСБД
 Особа з інвалідністю внаслідок війни 3 групи13100, НСБД
 Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни350, НСД
 Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни з числа учасників антитерористичної операції та Революція Гідності350, НСБД
 Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною20100, БНД
 Батьки померлої особи з особливими заслугами перед Батьківщиною22100, БНД
 Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами перед Батьківщиною23100, БНД
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (стаття 9)Особа з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною30100, НСД
 Батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною32100, НСД
 Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною26100, НСД
«Про соціальний захист дітей війни» (стаття 5)Діти війни1525, НСД
«Про жертви нацистських переслідувань» (стаття 61 – 64)Жертви нацистських переслідувань (стаття 61)12075, НСД
 Жертви нацистських переслідувань (стаття 62) – особи з інвалідністю 1 гр.121100, НСД
 Жертви нацистських переслідувань (стаття 62) – особи з інвалідністю 2 гр.122100, НСД
 Жертви нацистських переслідувань (стаття 62) – особи з інвалідністю 3 гр.123100, НСД
 Жертви нацистських переслідувань (стаття 63)12450, НСД
 Жертви нацистських переслідувань (стаття 64)12550, НСД
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (стаття 6)Реабілітована особа з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером10050, НСБД
 Реабілітована особа із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу (стаття 6)175, НСБД
 Реабілітована особа із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність11-13100, НСБД
«Про охорону дитинства» (стаття 13)Багатодітна сім’я3550, НСД
 Дитячий будинок сімейного типу5450, НСД
 Прийомна сім’я5550, НСД
 Сім’я опікуна (піклувальника)5650, НСД
«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (статті 20-23Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (1 категорія)6050, НСБД
 Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (2 категорія)1850, НСБД
 Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (3 категорія)1950, НСД
 Особа ЧАЕС – 1 категорія6150, НСБД
 Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор6250, НСБД
 Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий6350, НСБД
 Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1 категорія)6650, НСБД
 Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (2 категорія)1650, НСБД
 Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорія)1750, НСД
 Дитина (ЧАЕС) з інвалідністю6950, НСД
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (стаття 6)Ветеран військової служби8050, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана військової служби8150, НСБД
 Ветеран органів внутрішніх справ9050, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ9150, НСБД
 Ветеран Національної поліції9050, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана Національної поліції9150, НСБД
 Ветеран державної пожежної охорони9850, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони9950, НСБД
 Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України13050, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України13150, НСБД
 Ветеран служби цивільного захисту3750, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана служби цивільного захисту3850, НСБД
 Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби3950, НСБД
 Вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби4450, НСБД
 Ветеран податкової міліції4550, НСБД
 Вдова (вдівець) ветеран податкової міліції4650, НСБД
Кодекс Цивільного захисту України (стаття 120)Працівник служби цивільного захисту на пенсії9350, НСД
 Батьки та члени сім’ї працівника служби цивільного захисту, який загинув (помер) або пропав безвісти9250, НСД
«Про Службу безпеки України» (стаття 27), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (стаття 12)Військовослужбовець СБУ на пенсії5850, НСБД
 Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти8550, НСБД
 Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти8650, НСБД
 Батьки загиблого військовослужбовця8750, НСБД
 Особа з інвалідністю, інвалідність якої настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби8850, НСБД

Куди звертатися та які документи потрібні для отримання пільг при сплаті житлових послуг

За призначенням пільг та включенням особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр), пільговик звертається до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) за місцем реєстрації (проживання).

Перелік необхідних документів:

 1. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 2. Пред’являє паспорт.
 3. Копія документу, що посвідчує право на пільгу (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, дитина війни та ін.).
 4. Інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується (абзац 1 пункту 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).
 5. Декларацію про доходи сім’ї пільговика.
 6. Довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (пункт 8 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»).

Зауважимо, що при зверненні необхідно мати оригінали зазначених документів!

Відповідно до частини 5 статті 51 Бюджетного кодексу України до складу сім’ї пільговика входять:

 1. Дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років).
 2. Неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи.
 3. Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.
 4. Непрацездатні батьки.
 5. Особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

До членів сім’ї громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать:

 1. Дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років).
 2. Непрацездатні батьки.
 3. Особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою – інвалідом І групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі.
 4. Особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Порядок надання пільг

Структурний підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) перевіряє та розглядає надані пільговиком документи та визначає протягом 10 днів середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї (пункт 9 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»).

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом 12 місяців з місяця визначення відповідного права (пункт 10 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»).

Управління праці та соціального захисту населення подає щомісяця до 25 числа житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, операторам (провайдерам) телекомунікацій, газо- та електропостачальникам, постачальникам твердого палива списки пільговиків, які мають право на отримання пільг, надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

Підприємства надають у встановленому порядку протягом 12 місяців пільги пільговикам, зазначеним у списках.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією. У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право знову звернутися для визначення права на отримання пільг з місяця звернення (пункт 12 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»).

Соціальні норми, в межах яких надаються пільги на оплату послуг

Відповідно до пункт 2 Постанови КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», пільги надаються, виходячи з соціальних норм та нормативів користування житлово-комунальними послугами.

Громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, встановлено соціальну норму житла для:

 1. Оплати житлової послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком – 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
 2. Централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії – 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та статті 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»), у разі користування газопостачанням зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім’ю.

Також пунктом 3 Постанови КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» установлено соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком.

Припинення надання пільг

Надання пільг припиняється в разі:

 1. якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;
 2. за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку (пункт 14 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»).

Як враховуються пільги при призначенні субсидії

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. (пункт 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій).

         Якщо у Вас виникли якісь питання, звертайтесь у телефонному режимі доКраснопільського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт.Краснопілля, вул. Перемоги,2. Години праці з 08.00 до 17.00 окрім вихідних та святкових днів, контактний телефон (05459) 7-11-24. Консультації безкоштовні для всіх. Правову консультацію, також, можна отримати за безкоштовним номером

0 800 213 103.

Крім того, повідомляємо, що за правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/

Краснопільське бюро правової допомоги