Сьогодні відбувся підсумковий форум-презентація за результатами досліджень «Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області» у форматі відеоконференцзв’язку.

До участі у форумі долучилися представники Сумського державного університету, голови районних державних адміністрацій, голови та представники територіальних громад області, представники Департаменту економічного розвитку і торгівлі, Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, Сумського обласного центру зайнятості.

Про актуальність здійснення дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення в окремих праценадлишкових територіях Сумської області в рамках проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу поінформувала Олена Заяц, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації,  замовник Проекту.

Вона зазначила, що метою цього Проекту є вивчення процесів розбудови соціальних та економічних механізмів всередині громад праценадлишкових територій, здатних на постійній основі забезпечувати розвиток людського потенціалу. Для дослідження запропоновані міста Суми, Шостка, Конотоп, Путивль, Глухів, Буринь та Білопілля. Це ті громади, де найбільше за часів незалежності України було ліквідовано підприємств-юридичних осіб. А отже, там виникла ситуація з надлишком робочої сили. Вивчити стан, проблеми та перспективи їх подальшого позитивного розвитку, винайти раціональне зерно для подальшого соціально-економічного розвитку громад у нових умовах та комфортного проживання їх мешканців – саме це ставилося за мету. 

Ринок праці є складною і важливою сферою життя суспільства, що фокусує в собі найгостріші проблеми регіонів.

Сучасний стан ринку праці в Сумській області характеризується ключовими проблемами, а саме недостатній рівень реформування трудової сфери, що призводить до неефективної зайнятості і проявляється у концентрації робочої сили на збиткових підприємствах; перехід фахівців і спеціалістів у сферу неформальної зайнятості, тіньової економіки, а також міграція за кордон;зниження частки працюючих у високотехнологічних і наукоємних видах діяльності; зменшення чисельності економічно активного населення у віці 15-70 років та працездатному віці за останні 20 років на 12%.

При цьому, показники рівня зайнятості населення та рівня безробіття мають дзеркальне відображення.

За 20 років рівень зайнятості населення в області збільшився лише на 3,7 в.п., при цьому рівень безробіття (15-70) зменшився на 5,6 в.п.

За даними органів статистики слід відмітити негативну тенденцію в області, як і по всій країні, зниження чисельності штатних працівників. При цьому, чисельність фізичних осіб-підприємців за останні 6 років збільшилася на 43%, з 46 тис. до 65,8 тис. осіб.

Розмір середньомісячної заробітної плати у Сумській області упродовж останніх 10 років залишається майже на 15-20% нижчим за середньо-український показник.

При цьому, поширеною є втрата трудових навичок кваліфікованих і висококваліфікованих кадрів внаслідок закриття, реструктуризації великих промислових підприємств, їх збитковості.

За даними Пенсійного фонду України,співвідношення кількості новостворених та ліквідованих робочих місць тримається на майже однаковому рівні.

За даними моніторингу, упродовж 2020 року створено 9966 нових робочих місць, із них фізичними особами – 7621, юридичними – 2345 місць. Найбільше у минулому році утворено на ПрАТ «Технологія» – 223 місця.

До негативних чинників ринку праці регіону можна також віднести недоліки процесів реформування системи державного професійного навчання і освіти, невідповідність масштабів, структури і форм професійної підготовки і перепідготовки кадрів вимогам сучасного ринку праці в аспектах попиту на певні професії.

До суттєвих проблем варто віднести й існуючу диференціацію регіональних ринків праці, наявність депресивних регіонів з особливо напруженою ситуацією на ринку праці, значно вищим за середній рівнем безробіття за одночасно обмеженої можливості щодо трудової міграції, що свідчить про недоліки державної та регіональної системи регулювання цих аспектів зайнятості і безробіття.

На рівень гостроти вказаних проблем впливає складна демографічна ситуація в області, яка посилює структурні диспропорції та створює додаткову соціальну напругу у праценадлишкових територіях.

Ці чинники стали основою для Департаменту у проведенні такого дослідження ринку праці, особливо на території праценадлишкових регіонів області.

У підсумку Олена Заяц подякувала за проведену  роботу над Проектом усьому професорсько-викладацькому складу Сумського державного університету, залученому до реалізації зазначеного Проекту. «Маємо надію на втілення рекомендацій науковців на практиці у повному обсязі», – зазначила посадовець.