Для того щоб родичі пенсіонера, що помер на тимчасово окупованій території України,  змогли отримати його недоотриману пенсію, їм необхідно спочатку встановити факт смерті особи на тимчасово окупованій території України, звернувшись з відповідною заявою до суду підпорядкованого Україні.

Якщо родичі померлого, які звертаються до суду є внутрішньо переміщеними особами – заява подається до суду за місцем їх фактичного проживання згідно довідки.

Якщо родичі померлого, які звертаються до суду, не є внутрішньо переміщеними особами – заява подається у виведений суд за зареєстрованим місцем проживання згідно реєстрації вказаної в паспорті.

Після встановлення факту смерті особи та отримання свідоцтва про смерть державного зразка у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або нотаріуса в залежності від конкретних обставин, які наведені нижче. 

Так, відповідно до статті 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» , суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

У разі смерті пенсіонера його сім’ї або особі, яка здійснила похорон, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії.

В разі смерті пенсіонера з числа військовослужбовців членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( стаття 61 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”).

Згідно статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали, а саме:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Зверніть увагу!

Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини. Днем відкриття спадщини є день смерті особи. 

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім’ї, або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в шестимісячний строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Порядок отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера через Пенсійний фонд України

Якщо члени сім’ї померлого проживали разом з померлим на момент смерті, що підтверджується реєстрацією місця проживання в паспорті, тоді недоотриману пенсію можна отримати через управління пенсійного фонду за місцем перебування пенсійної справи. Для цього необхідно звернутися до ПФУ з відповідною заявою де померлий перебував на обліку. Якщо дане управління не перереєстровано на підконтрольній території України звертатися необхідно до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій і Луганській області.

Перелік необхідних документів для звернення в ПФУ:

заява про виплату недоотриманої пенсії;

свідоцтво про смерть державного зразка, отримане на підконтрольній території України;

документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

паспорт або інший документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на день його смерті;

документи, що підтверджують перебування на утриманні померлого пенсіонера (у разі, коли непрацездатні члени сім’ї не проживали спільно з померлим пенсіонером);

свідоцтво про право на спадщину (у разі відсутності членів сім’ї, які проживають разом із пенсіонером або в разі звернення ними за виплатою у встановлений термін).

Порядок отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера як спадщини

Якщо члени сім’ї померлого не проживали разом із пенсіонером на момент смерті, для отримання недоотриманої суми пенсії їм необхідно подавати заяву до нотаріуса про вступ у спадок.

Згідно статті 1221 Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, але в особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. Відповідно до статті 9–1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадок необхідно не пізніше 6 місяців із дня смерті особи. Після вступу в спадщину й на підставі отриманого свідоцтва про право на спадщину, спадкоємці зможуть отримати недоотриману пенсію померлої особи.

Чи платні послуги?

Отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера через Пенсійний фонд України повністю безкоштовне.

Щодо отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера, як спадщини, залежить від того у якого нотаріуса приватного чи державного буде відкрита спадкова справа. Якщо спадкова справа відкрита у державного нотаріуса, за видачу свідоцтва про право на спадщину сплачується сума в розмірі 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, відповідно до Декрету КМУ України «Про державне мито». Але можливі додаткові витрати на проведення нотаріальних дій (поштові витрати і т.д.).

Краснопільське бюро правової допомоги

(за матеріалами сайту https://wiki.legalaid.gov.ua/)

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтесь до :

Сумський місцевий центр –

4000, м. Суми, вул. Петропавлівська,108 телефон: 066-771-32-61, тТелефон: 098-380-69-38

Email: sumy1.sumy@legalaid.sm.ua

Краснопільське бюро правової допомоги –

42400, смт. Краснопілля, вул. Перемоги, 2. тел.(05459) 7-11-24, (05459) 7-11-74

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, у межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців