Основні засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

3 вересня 2021 року відбулася чергова робоча зустріч начальника відділу «Служба у справах дітей» Краснопільської селищної ради Тараса Шевченка та керівника Краснопільського бюро правової допомоги Сергія Куцеренком. Метою зустрічі було налагодження взаємодії між службами у питаннях щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

• створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;

• виховання та утримання дітей за принципом родинності;• сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів;• захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей;• створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;• забезпечення права на здоровий розвиток;

• забезпечення соціально-правових гарантій;• створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги;

• забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа та запитам ринку праці;• належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями;• вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.На завершення зустрічі сторони відзначили, що мобілізація зусиль у процесі соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є ефективним чинником для вирішення життєвих питань вищезазначеної категорії осіб та домовились про тісну співпрацю в подальшому.