26 жовтня керівник Краснопільського бюро правової допомоги Сергій Куцеренко обговорив питання дії ринку землі зі старостою  Славгородськогостаростинського округу Краснопільської селищної ради Кононенко Інною Єгорівною та громадянами, які мали запитання до спікера заходу.

          З 1 липня 2021 року відкрився перший етап ринку землі сільськогосподарського призначення.

          На початок жовтня 2021 року в Україні було укладено 25718 угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Загальна площа проданих земельних ділянок становить 63477 гектарів( дані  міністерствааграрноїполітики та продовольстваУкраїни).

За кількістю правочинів щодо купівлі та продажу лідерами є Київська та Полтавська області. Там укладено 2,17 тисячі та 2,12 тисячі угод відповідно. Водночас за сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Кіровоградська область із показником 9340 га, за нею йдуть Харківщина (7950 га) та Полтавщина (5542 га).

Основні критерії етапів цього ринку:

→ З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року обіг земель сільськогосподарського призначення буде відбуватися між громадянами України. Максимальний розмір – 100 га на людину.

→ З 1 січня 2024 року поряд з фізичними особами землю зможуть купувати також юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади, територіальні громади та держава. При цьому максимальний розмір придбаної землі може становити 10 тис. га.

Ухвалений Закон прямо не регулює питання процедури купівлі-продажу землі, але він містить три істотні нововведення до звичайної процедури купівлі-продажу земельної ділянки. Вона включає нотаріальне посвідчення договору про купівлю-продаж з внесенням даних про нового власника в кадастр.

З набранням чинності нового Закону:

  1. покупецьперевіряється на предмет можливостіпридбання ним землі в певнихрозмірахПроцедура проведенняперевірки здійснюється відповідно до Порядку здійсненняперевіркивідповідностінабувачаабовласниказемельноїділянкисільськогосподарськогопризначеннявимогам, визначенимстаттею 130 Земельного кодексу України, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивідвід 16 червня 2021 № 637;
  2. купівляможливатільки в безготівковійформі. Для цього покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку;
  3. повинні бути документально підтвердженіджерелапоходженнякоштів для купівліземлі.
Щодо порядку набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно- правових угод

.        Укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами, здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог ЗК України.

            Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбанняземельноїділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.

            При посвідченні угоди про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення перевіряється дотримання встановлених ЗК України вимог до набувачів права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі обмежень щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа. Така перевірка здійснюється з використанням відомостей Державного реєструречових прав на нерухомемайноДержавного земельного кадастру та Єдиного державного реєструюридичнихосіб, фізичнихосібпідприємців та громадськихформувань. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність таким вимогам, нотаріус відмовляє у посвідченні угоди.

Пакет документів, якийпотрібно буде подати нотаріусу, при укладенні договору міжгромадянаминаступний:

  • документи, які підтверджують їх особу і громадянство України, а також реєстраційні номери облікових карток платників податків;
  • державний акт на право власності на землю, договір, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
  • документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.

         Окрім того, з метою визначення загальної площі ділянок, які має право набути у власність одна особа, нотаріусу необхідно буде надати відомості та документи про перебування набувача у шлюбі, у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття землі сільськогосподарського призначення на правіспільноїсумісноївласностіподружжя.

Водночас нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати у потенційного покупця відомості та документи, що підтверджують джерела походження коштів для придбання земельних соток чи гектарів. Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути: заробітна плата (грошове забезпечення); гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від відчуження майна; дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати; виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; благодійна допомога; пенсія; спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит); набуття права на знахідку або скарб; інші джерела, не заборонені законом.

Щодо вартості земель сільськогосподарського призначення

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативнугрошовуоцінку.

       Оцінку буде проводити Держгеокадастр, яка складатиметься з аналізу грунтів за різними параметрами: склад, кліматичні умови, розміщення. Буде створена відкрита база даних з усією інформацією щодо нормативної грошової оцінки земель у різних регіонах.

        Розрахунки провадяться в безготівковійформі.

        Не допускається набуття права власності на земельні ділянки за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Який податок необхідно сплатити при укладанні договору купівліпродажу

        Необхідно буде сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, та військовий збір у розмірі 1,5%, до того ж ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки. Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою за оціночну вартість землі, розрахованої уповноваженим органом. До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

         Землі, які заборонено продавати.

Продаж земельнихділяноксільськогосподарськогопризначеннядержавної та комунальноївласностізабороняється.

Забороняється також відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину.

Правову підтримку у вирішенні спірних питань Ви можете отримати , звернувшись за безоплатною правової допомогою до :

Сумський місцевий центр –

4000, м. Суми, вул. Петропавлівська,108 телефон: 066-771-32-61, тТелефон: 098-380-69-38

Email: sumy1.sumy@legalaid.sm.ua

Краснопільське бюро правової допомоги

42400, смт. Краснопілля, вул. Перемоги, 2. тел.(05459) 7-11-24, (05459) 7-11-74

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, у межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

Краснопільське бюро правової допомоги