Відповідно до статистичних даних загальна кількість іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України, досягла рекордної за останні роки позначки в майже півмільйона осіб. Більша частина таких громадян проживають в нашій державі постійно за посвідками на постійне проживання. Решта – документовані посвідками на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства, які отримують в Україні освіту або прибувають для працевлаштування, чи мають на території України сім’ю.

Щоденно Державна міграційна служба України пильнує законність перебування таких осіб на території України, не допускаючи порушень міграційного законодавства. Проте, серед населення вкоренилася думка, що міграційне законодавство стосується лише іноземних осіб. Сьогодні ми спробуємо розвіяти цей міф та надати роз’яснення щодо основних положень і правил, які регулюються законодавством України з питання перебування та проживання в нашій державі іноземних громадян.

Відповідно до законодавства України, іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати на територію України без віз на підставі двосторонніх або багатосторонніх міжурядових угод, або на підставі віз, оформлених у дипломатичних та консульський установах України за кордоном.

Візи залежно від мети поїздки поділяються на три типи:

транзитна віза (позначається літерою В). Оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави.

короткострокова віза (позначається літерою C). Оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду. Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на період не більш як на п’ять років.

довгострокова віза (позначається літерою Д).

Видається іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Порядок та умови перетинання іноземцями та особами без громадянства державного кордону визначено Законом України «Про прикордонний контроль».

Згідно статті 8 цього Закону дозвіл на перетинання особою кордону надається за умови:

1)наявності дійсного паспортного документа;

2) відсутностіщодоособирішення  про заборонув’їзду в Україну;

3) наявності в’їзної візи,  якщо інше не передбачено законодавством України;

4) підтвердження мети запланованогоперебування;

5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування  і для повернення до держави походження.

Частим питанням, з яким стикаються працівники Державної міграційної служби України на місцях є порядок розрахунку законності перебування іноземців, які прибувають в Україну на підставі двосторонніх угод або, говорячи простою мовою, по безвізу. Для підрахунку законності перебування іноземця станом на певну дату, необхідно від контрольної дати відняти 180 днів назад та підрахувати від тієї дати, яку ми отримали, сумарну кількість днів перебування в Україні. Особа вважається такою, що перебуває на території України на законних підставах, якщо сумарна кількість днів перебування не перевищує 90 днів. Для зручності підрахунку дозволеного строку перебування на сайті Державної міграційної служби України розміщено так званий «Міграційний калькулятор», який дозволить швидко та точно підрахувати кількість днів, на які іноземний громадянин може залишиться в Україні.

 

У разі порушення міграційного законодавства, як іноземець-порушник, так і  приймаюча сторона (тобто, фізична чи юридична особа, яка запросила цього іноземця, надала йому житло або будь-яким чином сприяла перебуванню в Україні після закінчення дозволеного законодавством строку) підлягають адміністративній відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сума штрафу для іноземців та осіб без громадянства сягає від 1700 до 3400 грн;

для приймаючої сторони фізичної особи –340до 680 грн;

для приймаючої сторони юридичної особи –1700до 3400 грн;

для осіб, які надають житло особам, які порушили міграційне законодавство – 5100 до 8500 грн..

Згідно загальноукраїнських статистичних відомостей, з початку 2019 року на території України складено 21929 адміністративних протоколів за порушення іноземцями правил перебування в Україні, 3145 таких протоколів складено протягом жовтня.

Загальна кількість адміністративних протоколів, складених працівниками Управління Державної служби України в Сумській області в 2019 році сягає позначки в майже 500. За цими протоколами до державного бюджету стягнуто штрафів на суму в майже півмільйона гривень.

Слід звернути увагу і на те, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність і за порушення правил працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. У разі прийняття на роботу таких осіб без відповідного дозволу власник підприємства буде притягнутий до відповідальності та муситиме сплатити чималі штрафи.

Строк тимчасового перебування в Україні іноземцям та особам без громадянства може бути продовжено, але виключно за умови наявності для цього підстав. Такими підставами є:

  1. необхідність лікування;
  2. догляд за хворим членом сім’ї;
  3. оформлення спадщини;
  4. вагітність або пологи;
  5. подання заяви про набуття громадянства України або оформлення дозволу на імміграцію в Україну.

У разі відсутності хоча б однієї з цих підстав, іноземець зобов’язаний виїхати за межі України.

Існує також низка підстав для отримання посвідки на тимчасове та постійне проживання. Інформація про порядок отримання таких документів наявна у вільному доступі на сайті Державної міграційної служби України.

Таким чином, будь-який іноземець повинен пам’ятати, що міграційне законодавство України базується на основному принципі – недопущенні нелегальної міграції. Наші закони досить лояльні до осіб, які їх дотримуються, і нещадні до порушників.

Так, наприклад, особа, яка хоча б раз порушила законодавство про правовий статус іноземців може бути в примусовому порядку повернута або видворена за межі України. Протягом 2019 року Державною міграційною службою України прийнято більше 10000 рішень про примусове повернення та понад 500 рішень про примусове видворення, більша частина з яких супроводжувались поміщенням витворених осіб до пункту тимчасового перебування іноземців.

 

Завідувач Краснопільського РС                                                                 Леся РОЩИНА

УДМС України в Сумській області